FBA
Uputstvo za primjenu i izradu izvještaja povjerioca u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu postupanja banke, mikrokreditne organizacije i lizing društva po prigovoru klijenata (Broj: 01-4922/17 od 22.12.2017.g.) | 03.02.2020

Uputstvo za primjenu i izradu izvještaja povjerioca u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu postupanja banke, mikrokreditne organizacije i lizing društva po prigovoru klijenata (Broj: 01-4922/17 od 22.12.2017.g.)

Preuzmite dokument u PDF formatu