FBA
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO | 04.04.2019

VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO

VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO
Predsjednik Uprave: Edina Vuk
Adresa: Maršala Tita br. 13, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 280 100
Fax: +387 33 663 399
E-mail: info@vakuba.ba
Web: http://www.vakuba.ba