FBA
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/20) | 13.11.2020

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/20)

Preuzmite dokument u PDF formatu