FBA
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju rizikom likvidnosti banke („Službene novine Federacije BiH“, broj: 37/20) | 07.07.2020

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju rizikom likvidnosti banke („Službene novine Federacije BiH“, broj: 37/20)

 

Preuzmite dokument u PDF formatu