FBA

Odluka o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/19)
Ured za informisanje | 01.07.2019

Preuzmite dokument u PDF formatu