FBA

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima za dokumentovanje kreditnih aktivnosti banaka
("Slu┼żbene novine Federacije BiH ", broj: 23/14)
Ured FBA za informisanje | 27.03.2014

Preuzmite dokument u PDF formatu