FBA

Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite
("Službene novine Federacije BiH", br. 81/17)
Ured FBA za informisanje | 24.10.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu