FBA

Odluka o minimalnim standardima za dokumentiranje kreditnih aktivnosti banaka
( „Službene novine Federacije BiH “, broj : 3/03 )
Ured FBA za informisanje | 08.06.2012

Preuzmite dokument u PDF formatu