FBA

Odluka o uključivanju posebnih uslova za ugovaranje dugoročnih nenamjenskih i zamjenskih kredita fizičkim licima u sistem upravljanja rizicima u banci
("Službene novine Federacije BiH", br. 81/17)
Ured FBA za informisanje | 24.10.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu