FBA

Odluka o zahtjevima za konsolidovanu bankarsku grupu
("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 81/17)
Ured FBA za informisanje | 24.10.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu